Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

KALVIT – Συμπληρώματα Ζωοτροφών
Εργοστάσιο : Π. Γυναικόκαστρο – Κιλκίς
Καλλιστρατίδης Απόστολος
Τηλ : 23410 26490
Κιν : 6978 712 147